- televyzje dokumentaires
- edukative films
- bedriuwsfilms
- reklamespots foar radio en televyzje
- DVD's
- toanielstikken
- skoaltelevyzjeprogramma's
- scenario's foar film en tv
EFES Produkties is in produksjebedriuw fan Freark Smink en makket .o.